Gabe 5
Gabe 5
NIKON D70 – 29 mm – f/10 – 1/400 sec – 400 ISO