Gabe 2
Gabe 2
NIKON D70 – 18 mm – f/10 – 1/400 sec – 400 ISO